מיצג רפואה גרעינית AR

Customer: פארק קרסו למדע

מיצג רפואה באוגמנטד ריאליטי אשר מציג מספר יישומים של רפואה גרעינית על דמות המבקר בצורה אינטראקטיבית ובאמצעות אוגמנטד ריאליטי.